Studii

Universitatea de Vară - Bucium 2015

Index.html

Biserica “Buna Vestire” din Bucium Sat. Cercetare multidisciplinară


Cea mai veche dintre cele cinci biserici din comuna Bucium, datând, conform tradiţiei, din secolul al XVII-lea, biserica “Buna Vestire” din Bucium Sat a fost primul lăcaş de cult studiat în cadrul Universităţii de Vară Bucium. 

Pictura din altar, descoperită în anul 2001 sub straturi mai noi de tencuieli şi zugrăveli, se datorează unui artist înzestrat, poate Gheorghe Tobias din Abrud, şi datează de la jumătatea secolului al XVIII-lea. Este unică şi are nevoie urgentă de restaurare. Iconostasul este opera lui Gheorghe Zsigmon şi donaţia "parochenilor" din Bucium Sat; datează din 1898

Echipa de releveu formată din arhitecţii Stephanie Diana Crăsnean, Brigitte Alexandra Dogaru, Horaţiu Neagoe, Tudor Irimescu şi Oana Ţuţu, în frunte cu Veronica Gancev şi sub îndrumarea profesorilor Codina Duşoiu, Ştefan Mănciulescu şi Gabriel Panasiu a colaborat cu istoricul de artă Delia Marinescu.

Rezultatele sintetizate ale studiului au fost prezentate într-o serie de panouri în cadrul festivităţii de închidere a ediţiei a V-a a Universităţii de Vară Bucium.

Peisajul cultural al Văii Abruzelului. Cercetare multidisciplinară


Multe sate ale comunei Bucium sunt adunate în văile înguste, confluente, ale unor pâraie, care sunt şi principalele căi de acces - Valea Abruzelului, Valea Albă, Valea Buciumanilor, Valea Negrilesei şi Valea Şesii - de la care au împrumutat şi numele.

Peisajul inconfundabil este dat de formele de relief antropogen, generate de practicarea, timp de milenii, a mineritului.

După ce, în ediţia a IV-a a UdV Bucium (2014), a fost studiat peisajul cultural al Văii Şesii, în ediţia a V-a (2015), studiul peisagistic a trecut peste Dealul Frasin în Valea Abruzelului, pentru a identifica şi înregistra localizarea minelor, vetrelor de şteampuri (mori de sfărâmare a minereului), canalele de aducţiune şi  pentru a le pune în relaţie cu relieful şi gospodăriile.

În căutarea acestora, echipa de arhitecţi urbanişti formată din Tudor Cora, Oana Nedeianu şi Oana Udrea, în frunte cu  Iulia Smărăndoiu au colaborat cu sociologul Roxana Marin, folosind hărţi istorice, izvoare scrise şi inestimabile mărturii ale localnicilor - foşti mineri şi familiile acestora.

Rezultatele studiului peisajului cultural al Văii Abruzelului au fost sintetizate într-un panou şi prezentate în cadrul festivităţii de închidere a ediţiei a V-a a Universităţii de Vară Bucium.

Tur virtualhttp://www.imagofactory.ro/event/rper/udv_bucium/tur/bunavestire10.html
FotografiiFotografii_biserica.html
Filmhttps://youtu.be/Yk4rfYIlI6M
FotografiiFotografii_guri_de_mina.html
Filmhttps://youtu.be/HKcEbAF0rCY