Semnalizarea monumentelor istorice

Universitatea de Vară - Bucium 2015

Index.html

Dintre cele opt monumente istorice din comuna Bucium,  şase au fost clasate pe baza documentaţiilor elaborate de RPER, în anul 2014. Pentru toate am proiectat plachetele de semnalizare prevăzute prin lege, cu semnul caracteristic şi cu textul explicativ în 3 limbi.  DCPCN Alba ne-a susţinut în procesul de avizare iar primarul comunei ne-a consiliat şi ajutat să găsim soluţia cea mai bună pentru instalare.


AB-IV-m-B-21081 - Crucea „de la Piaţă” - 1880
Crucea a fost pusă în centrul satului Poieni, unde se află biserica, şcoala și casa parohială. Vrejurile sculptate şi blazonul cu inscripţia „Glück auf”- urarea de noroc la minerit, în imperiul Austro-Ungar - aparţin, stilistic, barocului popular.


AB-IV-m-B-21080 - Crucea „de la Ţârău” - 1840-1870
Pusă la o încrucişare a drumului din Poieni cu pârâul („ţârăul”) este crucea de lemn specifică Munţilor Apuseni, cu braţele unite într-un disc şi acoperiş conic, de şindrilă. Este acoperită cu crustături în lemn cu motive străvechi (discul solar, funia răsucită, dinţii de lup).


AB-IV-m-B-21078 - Crucea „de la Ţandrău” - 1878-1897
Crucea, donată în 1878, de către Nicolae Ţandrău, a fost aşezată la răscrucea drumului din Poieni cu pârâul Stâlnişoara şi cu drumul spre „Baia Domnilor”din masivul Vîlcoi. În 1897 i s-a făcut un soclu pe care sunt sculptate ustensilele minerului aurar şi urarea minerească „Norocu la băişagu!”.


AB-IV-m-B-21079 - Crucea de la Valea lui Ştefan - 1840-1870
Pusă la răscrucea drumului din Poieni cu uliţa Valea lui Ştefan, este crucea de lemn specifică Munţilor Apuseni, cu braţele unite într-un disc şi acoperiş conic, de şindrilă. Este acoperită cu crustături în lemn cu motive străvechi (discul solar, funia răsucită, dinţii de lup).


AB-IV-m-B-21077 - Crucea episcopului Andrei Şaguna, cu troiţa - 1897
Crucea comemorează ziua de 6 Ianuarie 1847, când episcopul Andrei Şaguna a oficiat liturghia de Bobotează la biserica “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” din satul Izbita. Între numeroasele ornamente apar şi ciocanele încrucişate - simbol mineresc. Troiţa este o realizare de geniu a arhitecturii populare din lemn.


AB-II-m-B-00239 - Biserica “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” şi “Adormirea Maicii Domnului” - sec. al XVIII-lea
Biserica este amplasată pe un promontoriu ce străjuieşte drumul către exploatările miniere aurifere de la Izbita, Gura Izbitei şi Izbicioara. Acoperişul înalt al turnului clopotniţă, având la bază o galerie de lemn cu arcade este specific Munţilor Apuseni. Interiorul este acoperit cu calote monumentale. Iconostasul datează din 1835-1836.


AB-IV-m-B-21076 - Troiţă cu cruce de drum - 1802
Crucea veghează răscrucea spre biserica “Buna Vestire”. A fost ridicată de locuitorii din Bucium Sat şi sfinţită în ziua de „Înălţarea Sfintei Cruci”, în data de 13 septembrie 1802. Ornamentele crucii şi ale chioşcului de lemn aparţin stilistic barocului popular.


AB-III-m-B-00411 - Obelisc închinat constructorilor șoselei Zlatna-Abrud (1838-1865) - 1837
Monumentul celebrează începerea lucrărilor la drumul aurifer Zlatna-Abrud, la 21 august 1837. Textele în limbile latină şi maghiară elogiază pe împăratul Franz Ferdinand I, înalţi funcţionari imperiali şi constructori. Un leu înaripat, purtând ciocane minereşti şi urarea ”Glück Auf!” (Noroc bun!), încoronează obeliscul.

Tur virtualhttp://www.imagofactory.ro/event/rper/udv_bucium/tur/placa.html