Echipa

Universitatea de Vară - Bucium 2015

Index.html

Director UdV: conf. dr. arh. Mihai OPREANU

Director secund UdV: conf. dr. arh. Codina DUŞOIU

Asistenţi director: arh. Veronica GANCEV

Indrumãtor peisagisticã: drd. arh. urb. Iulia SMĂRĂNDOIU

Coordonator ştiinţific: cercetător ştiinţific Iozefina POSTĂVARU

Coordonator stiinţific peisagistică: dr. arh. Mihaela HĂRMĂNESCU

Director logistic: arh. Mihai Dan COŞURBA

Responsabil comunicare cursanţi: arh. Dragoş BĂBEANU

Responabil financiar: Mara BANU

Coordonator proiect, Preşedinte RPER-Fr: Ştefana BIANU

Preşedinte RPER-Ro: dr. Ioana BOGDAN-CĂTANICIU

Acoperire media: Emilian SĂVESCU, Imago Factory