Conferințe

Universitatea de Vară - Bucium 2015

Index.html

     Eugen VAIDA - arh., președinte asociația "Monumentum” - 22 iulie

    ”Astea? Niște vechituri! Despre paradoxurile patrimonializării”

     Damiana OȚOIU - dr. științe politice, lector, Facultatea de Științe Politice, Universitatea București, director de parteneriate RPER - 19 iulie

     Ștefana BIANU - Preşedinte RPER-Fr şi membru fondator RPER - 19 iulie

     Ștefan MĂNCIULESCU - arhitect-șef al monumentelor istorice din Franța, profesor la „École de Chaillot”, Paris, membru fondator RPER - 20 iulie

     Horia CIUGUDEAN - conf. dr. arhg., cercetãtor la Muzeul de Istorie Alba Iulia, ex- vicepreşedinte RPER - 19 și 23 iulie

    Nicolae DANCIU - medic stomatolog, originar din Bucium - 19 iulie

     Ioana BOGDAN CĂTĂNICIU - dr. cercetãtor arheologie şi preşedinte RPER-Ro - 25 iulie

    Augustin GOIA - cercetător științific, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca - 27 iulie

     Codina DUȘOIU - conf. dr. arh. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Facultatea de Arhitectură, București - 28 iulie

     Sultana AVRAM - conf. dr., Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, membru de onoare RPER - 30 iulie

     Rodica BRAD - conf. dr. Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu - 31 iulie

     Iozefina POSTĂVARU -  cercetător științific, Institutul National Patrimoniului, vicepreşedinte RPER-Ro - 19 iulie

   ”Atenție! Zonă de protecție”

     Gabriel PANASIU - dr. arh. lector Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” - 20 iulie

https://youtu.be/c7kTsbLcs7g

    ”Argumente și soluții pentru salvgardarea patrimoniului rural românesc”

    ”Universitatea de Vară Bucium. O adevarată istorie”

    ”Problematica clasării siturilor și monumentelor istorice în România. Zona Bucium - Zlatna - studiu de caz”

    ”RPER și UdV, model și imbold pentru crearea unei asociații culturale în Bucium, în memoria folcloristului Ovidiu Bârlea”

    ”Memoria în meseriile tradiționale”

    ”Progresele acțiunilor asociației Monumentum în salvgardarea patrimoniului rural”

    ”Arheologia și istoria arhitecturii, comentariile arheologului la lucrările arhitectei Silvia Paun”

    ”Structuri și tehnici în arhitectura tradițională românească”

    ”Către o recuperare sustenabilă a patrimoniului vernacular din România. Arhitectură - peisaj - comunitate”

   ”Troița - evoluție și simbol”

    ”Casele românești în scrierile călătorilor străini”